AKTUALNOŚCI

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIA W PUP POZNAŃ:

=> Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
=> Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
=> Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

KOMUNIKAT (kliknij w link w celu uzyskania szczegółów)

RZĄDOWY PAKIET POMOCY

KORONAWIRUS PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Wspólnie z naszymi klientami rozwiązujemy ich problemy

Specjalizacja pozwala nam zrozumieć ważne dla Państwa zagadnienia.

Usługi audytorskie

Badamy sprawozdania finansowe zgodnie w wymogami ustawy o rachunkowości oraz MSSF/MSR...

Więcej

Zakładanie przedsiębiorstw

Proponujemy pomoc w zakładaniu przedsiębiorstwa oraz w przekształceniach formy prawnej osoby fizycznej w spółkę kapitałową...

Więcej

Budżety roczne i wieloletnie

Pomagamy w opracowywaniu planów finansowo – rzeczo- wych rocznych, średniookreso- wych i długookresowych...

Więcej

Sprawozdawczość konsolidacyjna na potrzeby Rad Nadzorczych

Na zlecenie spółek – matek opracowujemy „pakiety konsolidacyjne” dla potrzeb ...

Więcej

BRANŻE

Specjalizacja pozwala nam zrozumieć
ważne dla Państwa zagadnienia.

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Elżbieta Świdroń

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
wydział Finanse i Rachunkowość

Dyrektor ds. audytu
Stanisław Świdroń

Syndyk licencja 5590000
Biegły sądowy sądu
okręgowego w Poznaniu

NASI PARTNERZY

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Rafała Końcy

Kancelaria Radcy Prawnego

Mariusza Hewelta

Agencja Reklamowa

Expansa