Nasze usługi to:

  • badanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie prospektów informacyjnych i memorandów
  • doradztwo podatkowe (m.in.: planowanie podatkowe – doradztwo strategiczne, roczne audyty podatkowe, analizy i opinie podatkowe, bieżący nadzór nad rozliczeniami podatkowymi),
  • doradztwo inwestycyjne (m.in.: przekształcenia własnościowe, restrukturyzacje, pozyskiwanie kapitału)
  • ustalanie kosztów i przychodów z niezakończonych robót budowlanych
  • doradztwo w zakresie rachunkowości zarządczej (m.in.: rachunkowość kosztowa, budżetowanie, sprawozdawczość na potrzeby Rady Nadzorczej, studia wykonalności na potrzeby wniosków o dotacje)