Pomagamy w opracowywaniu planów finansowo – rzeczowych rocznych, średniookresowych i długookresowych.