Za pośrednictwem WARP możliwe jest pozyskanie unijnej pożyczki dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w Wielkopolsce; przedsiębiorcy: osoby fizyczne i spółki. Dostępna również w formie start’upów. Wysokość pożyczki do 500.000,00 zł, oprocentowanie od 0,61% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty, standardowo 1,21% (resztę odsetek dopłaca Unia Europejska). Do 50.000 zł jedynym zabezpieczeniem jest weksel własny. Okres spłaty do 84 miesięcy.

Przeznaczenie pożyczki:

– firmy dotknięte skutkami epidemii mogą przeznaczyć w 100% na koszty
bieżącej działalności.

– pozostałe firmy muszą 50% pożyczki przeznaczyć na cele inwestycyjne,
zakup środka trwałego.

Zapraszamy do współpracy, pomagamy przy formalnościach związanych ze złożeniem wniosku.