Pożyczka

Za pośrednictwem WARP możliwe jest pozyskanie unijnej pożyczki dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w Wielkopolsce; przedsiębiorcy: osoby fizyczne i spółki. Dostępna również w formie start’upów. Wysokość pożyczki do 500.000,00 zł, oprocentowanie od 0,61% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty, standardowo 1,21% (resztę odsetek dopłaca Unia Europejska). Do 50.000 zł jedynym zabezpieczeniem jest weksel własny. Okres spłaty do 84 miesięcy.

Przeznaczenie pożyczki:

– firmy dotknięte skutkami epidemii mogą przeznaczyć w 100% na koszty
bieżącej działalności.

– pozostałe firmy muszą 50% pożyczki przeznaczyć na cele inwestycyjne,
zakup środka trwałego.

Polityka Nowej Szansy

Instrumenty pomocowe Polityki Nowej Szansy

W ramach walki z gospodarczymi skutkami COVID-19 uruchomione zostały finansowe instrumenty pomocowe dla przedsiębiorstw, które borykają się z problemami spowodowanymi pandemią. Pomoc na ratowanie to finansowa kroplówka w postaci niskooprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek mogą dostać nawet jednostki bez zdolności kredytowej, jeśli tylko może im to pomóc przetrwać na rynku w tych trudnych czasach. Jeżeli dane przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w procesie restrukturyzacji – wówczas może skorzystać z Tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, które zostało zaprojektowane jako komplementarne do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. W szczególnych przypadkach Polityka Nowej Szansy przewiduje udzielenie Pomocy Na Restrukturyzację, czyli kompleksowego wsparcia obejmującego m. in. bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe, jeśli przedsiębiorca opracował spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji, jednak nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów jakie się z nim wiążą. Nowe instrumenty pomocowe skierowane są głównie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak duże jednostki też mogą skorzystać z pomocy na określonych warunkach.

 

Zapraszamy do współpracy, pomagamy przy formalnościach związanych ze złożeniem wniosku.