Zmieniające się otoczenie biznesowe wymusza dostosowanie struktury przedsiębiorstwa do nowych okoliczności zewnętrznych. Restrukturyzacja jest więc stałym procesem jako reakcja na zmiany otoczenia. Nasza analiza umożliwia obiektywną, niezależną od uwarunkowań wewnętrznych ocenę możliwości oraz potrzeb kapitałowych i kadrowych.