Na zlecenie spółek – matek opracowujemy „pakiety konsolidacyjne” dla potrzeb sprawozdawczości grup kapitałowych, zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz MSSF. Na zlecenie spółek – córek opracowujemy konsultujemy dokumentację konsolidacyjną (szkolenia, instrukcje).