Opracowujemy szablony dokumentacji na potrzeby nadzoru właścicielskiego. Na zlecenie Zarządów Spółek opracowujemy szablony Sprawozdania Zarządu.