CM Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa: CM Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: 60-121 Poznań ul. Głogowska 189

REGON: 301072430

NIP: 9721197457

Wpis do KRS: 0000329184

Nr rachunku bankowego: 63-1140-2004-0000-3002-7542-6655

Tel. 61 223 88 82

Kom. 603 287 344

E-mail: kancelaria@cmaudit.pl