Nazwa CM Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba 60-121 Poznań ul. Głogowska 189
REGON 301072430
NIP 9721197457
Wpis do KRS 0000329184
Nr rachunku bankowego 63-1140-2004-0000-3002-7542-6655
Podstawowa działalność Badanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Doradztwo w zakresie rachunkowości
Prowadzenie na zlecenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego
Analizy ekonomiczno-finansowe, przygotowanie prospektów emisyjnych , opinie dotyczące przekształceń własnościowych.