Szczegóły dotyczące kontroli wewnętrznej zawiera dokument:

System kontroli wewnętrznej

Sprawozdanie z przejrzystości działania CM Audit za 2016 rok:

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

Sprawozdanie z przejrzystości działania CM Audit za 2017 rok:

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

Sprawozdanie z przejrzystości działania CM Audit za 2018 rok:

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

Sprawozdanie z przejrzystości działania CM Audit za 2019 rok:

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

Sprawozdanie z przejrzystości działania CM Audit za 2020 rok:

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

Sprawozdanie z przejrzystości działania CM Audit za 2021 rok:

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI

Sprawozdanie z przejrzystości działania CM Audit za 2022 rok:

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOŚCI