AKTUALIZACJA 01-2023

OFERTA USŁUGI ! Doradca Rady Nadzorczej  CM Audit Spółka z o.o.     SPRAWDŹ OFERTĘ !

ODPOWIEDZIALNOŚĆ !  Zarządu w Spółce Akcyjnej   SPRAWDŹ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ! Zarządu w Spółce z o.o.  SPRAWDŹ

 

 

 

 

 

 

 

W dobie dzisiejszej pandemii zachęcam Państwa do przeczytania przewodnika antykryzysowego dla przedsiębiorców. PFR-Przewodnik-Antykryzysowy-dla-Przedsiebiorcow

ZMIANY W JPK!!

W ramach rozliczania podatku VAT każdego miesiąca Urząd Skarbowy otrzymuje bardzo szczegółowe dane na temat Państwa zakupów i sprzedaży, a mianowicie:

– data i numer każdej faktury

– NIP i adres kontrahenta

– kwoty netto/VAT/brutto

 

Od 01.10.2020 roku zostały wprowadzone zmiany, które polegają na:

1)  dodawaniu kodów GTU do każdej faktury sprzedażowej, jeśli na fakturze wystąpiła sprzedaż obejmująca wymienione kody (patrz poniżej  wykaz  GTU).

Nie ma tu znaczenia ani ilość,  ani wartość. Nawet jeśli na fakturze z wieloma pozycjami tylko jedna obejmuje GTU – będzie trzeba w taki kod przypisać do całej faktury.

2) dodawaniu symbolów procedury, jeśli taka została zastosowana (patrz poniżej struktura ewidencji)

Proszę pamiętać w szczególności o zwróceniu uwagi na procedurę TP (powiązanie z podmiotem) i MPP (dotyczy faktur tzw. podzielonej płatności o wartości pow.15.000,00zł)

Zachęcam również do poszukania odpowiedzi na najczęściej nasuwające się pytania na stronie ministerstwa: https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

Poniżej wykaz GTU oraz struktura ewidencji.

Kody GTU

Struktura ewidencji

 

PPK – kto i kiedy musi przystąpić?

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.  i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Dla pracodawców prowadzenie PPK jest obowiązkowe natomiast przystąpienie przez pracowników jest dobrowolne. Pracownicze plany kapitałowe automatycznie obejmują wszystkich pracowników w przedziale wiekowym od 18 do 55 lat, za których są odprowadzane składki emerytalno – rentowe.  Oznacza to, że Ci pracownicy są zapisywani do programu automatycznie  jednak mają możliwość rezygnacji.

Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat ale nie osiągnęli wieku 70 lat mogą na własny wniosek przystąpić do PPK. Dla osób pracujących, które osiągnęły 70 lat przepisy nie przewidują możliwości uczestnictwa w programie.

Harmonogram wdrążenia pracowniczych planów kapitałowych od 01.01.2021 r.

Dotychczas do PPK przystąpiły jednostki, które:

  • wg stanu na dzień 31.12.2018 zatrudniają co najmniej 250 osób
  • wg stanu na dzień 30.06.2019 zatrudniają co najmniej 50 osób
  • wg stanu na dzień 31.12.2019 co najmniej 20 osób

Od 01.01.2021 r. – pozostałe podmioty zatrudniające

01.01 – termin dołączenia do programu

23.04 – podpisanie umowy o zarządzanie PPK; najpóźniejszy termin

10.05 – podpisanie umowy o prowadzenie PPK; najpóźniejszy termin

01.01.2021 – jednostki sektora finansów publicznych

01.01 – termin dołączenia do programu

26.03 – podpisanie umowy o zarządzanie PPK; najpóźniejszy termin

10.04 – podpisanie umowy o prowadzenie PPK; najpóźniejszy termin

Więcej informacji dotyczących zmian PPK znajdą Państwo w załączniku

Niezbednik_Pracodawcy_

Jak_wprowadzic_PPK_w_firmie_v2.0.2

Poradnik_Pracownika_

To_warto_wiedziec_o_PPK_v.2.0.2

Prezentacja PPK

Tabela_Deklaracje_i_wnioski_PPK_osoby_zatrudnionej

ustawa o PPK

Zestawienie średnich opłat