Od 24 czerwca 2020 r. w ramach tarczy 4.0 wprowadzono nową procedurę restrukturyzacyjną. Procedura przeznaczona jest dla przedsiębiorców. Dłużnik podpisuje umową z doradcą restrukturyzacyjnym. Doradca restrukturyzacyjny zamieszcza ogłoszenie o restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od chwili ogłoszenia przez 4 miesiące wstrzymane są egzekucje komornicze. W okresie ochrony przed egzekucjami dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjnym sporządzają projekt układu. Propozycje układowe przedkładane są w sądzie celem zatwierdzenia. Od chwili zatwierdzeni układu obowiązują spłaty wskazane w układzie. Jeśli w terminie 4 miesięcy dłużnik nie przedłoży w sądzie propozycji układowych postępowanie ulega umorzeniu, a komornik może wznowić egzekucję.

Pozyskaj środki na restrukturyzację Twojego przedsiębiorstwa. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce pożyczki.