Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają jednostki, które spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość 2.500.000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych za rok obrotowy wyniosła równowartość 5.000.000 euro

Ponadto zobowiązane do badania sprawozdania są:

 • Banki
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostki, o których mowa w art. 2 ust. 2b,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

 

Nasza firma zajmuje się badaniami sprawozdań finansowych od 5 lat. W poprzednich latach przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych w takich jednostkach jak między innymi:

 • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
 • Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
 • Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie
 • Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
 • Bank Spółdzielczy w Mrągowie
 • Bank Spółdzielczy w Czyżewie
 • Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
 • Bank Spółdzielczy w Otwocku
 • Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
 • ANSŁAW Sp. z o. o.
 • JAGER Sp. z o. o. Sp. K.
 • One Energy S. A.

Aktualnie badamy niżej wymienione jednostki:

 • Bank Spółdzielczy w Białobrzegach
 • Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim
 • Bank Spółdzielczy w Czyżewie
 • Orzesko – Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie
 • Bank Spółdzielczy w Otwocku
 • Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
 • Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
 • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
 • Bank Spółdzielczy w Mrągowie
 • Ansław Sp. z o. o.
 • Jager Sp. z o. o. Sp. k.
 • One Energy S.A.
 • LEMAR Mariusz Leńczowski
 • AMS Transport-Spedycja Adam Sawicki

 

Jeśli chciałbyś pozyskać ofertę na badanie sprawozdania finansowego skontaktuj się z Nami wypełniając ankietę znajdującą się na naszej stronie. Dane przekazane w ankiecie pozwolą Nam na przedstawienie sprecyzowanej oferty.