CM Audit – Twój księgowy i doradca !

Zakres usług:

  • Szkolenie pracowników z funduszy UE na zlecenie pracodawców
  • Księgowość z nadzorem biegłego rewidenta
  • Raporty zarządcze z systemu księgowego takie jak analiza rentowności, analiza zalegających należności w celu uruchomienia szybkiej windykacji
  • Pomoc w sporządzeniu wniosków i biznes planów o kredyty i pożyczki w tym dofinansowane z Unii Europejskiej
  • Sporządzanie biznesplanów i wniosków kredytowych
  • Zakładanie i przekształcanie spółek
  • Badanie sprawozdań finansowych
  • Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego (syndyka) pozwalające zawiesić postępowania komornicze
    na 4 miesiące.

Skontaktuj się z nami:

mail: kancelaria@cmaudit.pl
tel. 61 223 88 82

kom. 603 287 344