Pożyczka

Pomagamy w uzyskaniu pożyczki z dofinansowaniem z UE do oprocentowania. Pożyczka jest dostępna dla podmiotów mających zdolność kredytową. Minimum 20% pożyczki musi być przeznaczone na cele inwestycyjne. Maksymalna wysokość pożyczki to 100 tys. zł, przy zabezpieczeniu  WEKSLEM pożyczkobiorcy. Maksymalna wysokość pożyczki 500 tys. zł, wymagane zabezpieczenie standardowo hipoteka.

 

Polityka Nowej Szansy

Instrumenty pomocowe Polityki Nowej Szansy

W ramach walki z gospodarczymi skutkami COVID-19 uruchomione zostały finansowe instrumenty pomocowe dla przedsiębiorstw, które borykają się z problemami spowodowanymi pandemią.

1. Pomoc na ratowanie to finansowa kroplówka w postaci niskooprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek mogą dostać nawet jednostki bez zdolności kredytowej, jeśli tylko może im to pomóc przetrwać na rynku w tych trudnych czasach.

2. Jeżeli dane przedsiębiorstwo potrzebuje wsparcia w procesie restrukturyzacji – wówczas może skorzystać z Tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, które zostało zaprojektowane jako komplementarne do uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

3. W szczególnych przypadkach Polityka Nowej Szansy przewiduje udzielenie Pomocy Na Restrukturyzację, czyli kompleksowego wsparcia obejmującego m. in. bezpośrednie zaangażowanie kapitałowe, jeśli przedsiębiorca opracował spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacji, jednak nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów jakie się z nim wiążą. Nowe instrumenty pomocowe skierowane są głównie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jednak duże jednostki też mogą skorzystać z pomocy na określonych warunkach.

 

Zapraszamy do współpracy, pomagamy przy formalnościach związanych ze złożeniem wniosku.