Prezes Zarządu Elżbieta Świdroń 

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, wydział Finanse i Rachunkowość

tel. 663786284
e-mail: elzbieta.swidron@cmaudit.pl

 

 

    Dyrektor ds. audytu Stanisław Świdroń, biegły rewident 11620, dorada restrukturyzacyjny licencja nr 595

Absolwent Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Poprzednie stanowiska:
1. Główny księgowy w Szpitalu w Puszczykowie Spółka z o.o.
2. Starszy specjalista w Departamencie Świadczeń Zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia – Centrala
3. Doradca Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Spółka z o.o. ds. sprawozdawczości rocznej oraz konsolidacyjnej na potrzeby Grupy Kapitałowej Tauron

tel. 603287344
e-mail: stanislaw.swidron@cmaudit.pl

 

                             Roman Kmito
Biegły rewident 11 866
Od 2004 r. Główny księgowy i Dyrektor Finansowy w spółkach, czynny biegły rewident

 

                             Rafał Końca
Doradca podatkowy nr wpisu 10 137. Absolwent wydziału zarządzania Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1997-1999
pracował w Izbie Skarbowej w Jeleniej Górze i Wrocławiu. Główni klienci w obszarze
doradztwa podatkowego: przedsiębiorstwa przemysłowe (np. Przedsiębiorstwo Komplementacji
i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. ; Expres Konkurent spółka z o.o.
sp. k. i spółki grupy między innymi EXCON S.A. (branża budowlana, wykonawstwa i deweloper);
Członek rad nadzorczych np. Funduszu Hipotecznym ANIN S.A.; NANOMETALLURGY S.A.

 

                           Dominik Hypki
Absolwent prawa na Uniwersytecie  Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz biznesu międzynarodowego
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na wydziale prawa i
administracji UAM (2011-2016, katedra Prawa Międzynarodowego i Organizacji
Międzynarodowych). Pracował m. in. w SGB-Banku SA, sądzie, podmiotach prywatnych. Zajmuje się
w ramach doradztwa prawnego i gospodarczego m. in. bieżącą obsługą korporacyjną  (branża IT,
produkcja), w tym akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, pełnił też funkcje jako ich reprezentant. Od 2015 prezes zarządu JATT AS.