Usługi księgowe

Zakres usług księgowych:

 • prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej),na która składają się: dzienniki, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów VAT, WNT, WDT,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • deklaracje VAT, PIT, CIT,
 • deklaracje ZUS,
 • prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej,
 • rozliczenia roczne pracowników ( PIT 11),

Co dajemy naszym klientom?

Co miesiąc klient dostaje zestaw raportów ( w zależności od potrzeb klienta raporty mogą być co tygodniowe):

 • rozrachunki,
 • rachunek zysków i strat,
 • bilans,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • rejestry VAT sprzedaży oraz zakupu,

Nasi klienci są informowani o zobowiązaniach podatkowych w terminie 3 dni od przekazania dokumentów do biura.  Informujemy na bieżąco klientów o ryzykach podatkowych – analizujemy dokumenty, doradzamy w zakresie ujmowania kosztów w podatkowe i niepodatkowe. Klienci są na bieżąco informowani o zmianach w podatkach oraz w dobie pandemii o możliwościach pozyskania dotacji na swoją działalność.

Pracujemy na programie Comarch Optima w wersji chmurowej co daje wiele możliwości współpracy z klientem – bez konieczności wizyt w biurze.